2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia działki nr ewid. 267/5 oraz budowę 2 zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej w miejscowości Klimontów.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„KARCAD”
Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 Morawica

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 „KARCAD”
Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 Morawica
4 899,09
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń,
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
5 535,00
3 PPB EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek,
Dmosin II nr 89B, 95-061 Dmosin
6 150,00
4 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
7 000,00
5 Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 'LISPUS”
Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm
7 380,00
6 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI Grzegorz Zarzycki,
ul. Chęcińska 25/20, 25-020 Kielce
7 626,00
7 PRB Consulting Jarosław Bacharek,
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
7 749,00
8 PROINWEST Bęben i Kamela Sp. J.,
ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce
8 856,00
9 BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa,
Al. Jana Pawła II 58/32, 37-450 Stalowa Wola
9 594,00
10 Usługi Projektowo-Budowlane Mariusz Pobocha,
Tokarnia 156, 26-060 Chęciny
9 840,00
11 CONTEK PROJEKT,
ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce
25 000,00