2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Klimontów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pracownia Projektowa PRODIST sp. j.
ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 EUROPROJEKT Robert Grochowalski
ul. Przedpole 1 biuro 43, 02-241 Warszawa
21648,00
2 K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE Bożena Trzpis
ul. Kasprowicza 25, 33-100 Tarnów
12976,50
3 Obsługa Inwestycji Drogowych Wojciech Dryś
Warszawska 16B, 39-400 Tarnobrzeg
54120,00
4 Marek Oleszczuk
ul. Hetmańska 6/11, 20-553 Lublin
33880,00
5 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
12760,00
6 BKW sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 75d/19, 80-886 Gdańsk
25165,80
7 Pracownia Projektowa PRODIST Sp. J.
ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów
9889,20
8 PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz
ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin
15990,00
9 Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów
14450,04
10 Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.
ul. Puszczyka 18Am8, 02-785 Warszawa
59778,00
11 Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-322 Tuszów Narodowy
30100,00
12 CONTEK PROJEKT
ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce
43871,00
13 Usługi Projektowo-Budowlane Mariusz Pobocha
Tokarnia 156, 26-060 Chęciny
14821,50