2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia w BZP: 511110 – 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część I – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  2. Część II – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  3. Część III – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  4. Część IV – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  5. Część V – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  6. Część VI – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  7. Część VII – Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  8. Część VIII – Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są najkorzystniejsze cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  Część I
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 76,67
  Część II
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 75,49
  Część III
  1 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 100,00
  2 PKS w Staszowie Sp. z o. o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów 98,93
  3 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 97,59
  Część IV
  1 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 100,00
  Część V
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 82,66
  3 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 66,87
  Część VI
  1 PKS w Staszowie Sp. z o. o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 80,55
  Część VII
  1 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 62,82
  Część VIII
  1 Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.