2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym”, numer ogłoszenia w bzp : 415914 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S. J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  27-641 Obrazów, Kleczanów 155
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Agroma Kielce Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce
   – liczba uzyskanych punktów 97,76
  2. P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S. J.
   inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
   27-641 Obrazów, Kleczanów 155
   – liczba uzyskanych punktów 100,00
  3. Agroma Spółka z o. o. Oddział w Krakowie
   35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14
   – liczba uzyskanych punktów 95,15
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 31.10.2013 r.