2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach” dokonano wybory jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
P.P.H.U.”KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w dniu 14.10.2013r. na stronie www.klimontow.pl oraz bip.klimontow.akcessnet.net w wyznaczonym terminie (do dnia 23.10.2013r)do siedziby Zamawiającego wpłynęło 6 ofert :
1. Zakład Remontowo Budowlany Magdziarz Piotr, Niziny 129, 28-142 Tuczępy – cena 33.222,05zł
2. P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów – cena 26.700,00zł
3. Zakład Usługowy JARBUD Ireneusz Jarosz ul. K.E.N. 5/17, 28-200 Staszów – cena 34.850,00zł
4. ELKAMEN S.C. ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów – cena 39.686,93zł
5. Firma Budowlana Instal Jar Sp.J., Lenarczyce 60, 27-641 Obrazów – cena 39.359,62zł
6. Firma Remontowo-Budowlana „BRUKO-BUD” Zygmunt Diakowski, ul. Strzelnicza 27, 39-460 Nowa Dęba – cena 39.829,33 zł
Oferta złożona przez: P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.