2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Budynku Urzędu Gminy w Klimontowie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Budynku Urzędu Gminy w Klimontowie” dokonano wybory jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
PW „MARCOTERM” Sp. z o.o.
Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w dniu 14.10.2013r. na stronie www.klimontow.pl oraz bip.klimontow.akcessnet.net w wyznaczonym terminie (do dnia 23.10.2013r)do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty :
1. HYDRAULIKA KKOSIOROWSKI Jerzy Kosiorowski, Komorów 301, 36-110 Majdan Królewski – cena 14.800,00zł
2. P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów – cena 14946,96zł
3. PW „MARCOTERM” Sp. z o.o., Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce – cena 11692,00 zł
Oferta złożona przez: PW „MARCOTERM” Sp. z o.o., Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.