2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 19.06.2013 nr 117869 – 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Konsorcjum:
  Lider – „EKO-BŁYSK” Andrzek Rękas
  Sokolniki ul. Wiekska 10, 39-432 Gorzyce
  Partner – ELEKTRO-AUTOMATYKA Wojciech Czernikowski
  Wrzawy 35, 39-432 Gorzyce
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
   cena: 99.000,01 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 96,57
  2. Konsorcjum:
   Lider – „EKO-BŁYSK” Andrzek Rękas
   Sokolniki ul. Wiekska 10, 39-432 Gorzyce
   Partner – ELEKTRO-AUTOMATYKA Wojciech Czernikowski
   Wrzawy 35, 39-432 Gorzyce
   cena: 95.607,35 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.