2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”
ogłoszonego w dniu 22.05.2013 roku

 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  MK ELEKTRO PROJEKT
  mgr inż. Marian Kozik
  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
  39-400 Tarnobrzeg
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. MK ELEKTRO PROJEKT
   mgr inż. Marian Kozik
   ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
   39-400 Tarnobrzeg.
   Cena: 4 852,78 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 100,00.
  2. „ELEKTRO—INSTAL” Paweł Sulicki
   Instalacje elektryczne i pomiary
   Sokolniki ul. Sandomierska 89
   39-432 Gorzyce
   Cena: 6 863,40 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 79,71.