2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów”
ogłoszenie BZP nr 163200-2013 data zamieszczenia: 24.04.2013 roku

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Andrzej Ziemiński
  Z&Z ELEKTRIC
  Al. Jana Pawła II 8/15
  37-450 Stalowa Wola

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego
   Józef Wieloch
   ul. Waryńskiego 24
   28-100 Busko-Zdrój
   Cena: 70 820,24 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 59,57
  2. „ELEKTRO—INSTAL” Paweł Sulicki
   Instalacje elektryczne i pomiary
   Sokolniki ul. Sandomierska 89
   39-432 Gorzyce
   Cena: 44 956,50 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 93,84
  3. Andrzej Ziemiński
   Z&Z ELEKTRIC
   Al. Jana Pawła II 8/15
   37-450 Stalowa Wola
   Cena: 42 189,00 zł brutto – liczba punktów – 100,00.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.