2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jasieńskiego w Klimontowie”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje i Pomiary Elektryczne, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. AKAWAI Marcin Tkaczyk, ul. Zagórska 195/3, 25-346 Kielce, cena – 9.778,50 zł
  2. ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa, cena – 6.200,00 zł
  3. „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce, cena – 1.599,00 zł