2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego dla projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” a w przypadku pozyskania dofinansowania opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w formacie wymagalnym do podpisania umowy WWPE oraz projektu lub projektów dokumentacji przetargowych koniecznych do rozpoczęcia realizacji projektu w ramach działania 8.3 PO IG.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn. Opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego dla projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” a w przypadku pozyskania dofinansowania opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w formacie wymagalnym do podpisania umowy WWPE oraz projektu lub projektów dokumentacji przetargowych koniecznych do rozpoczęcia realizacji projektu w ramach działania 8.3 PO IG dokonano wybory jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
Info Solutions A. Siekański C. Czop sp. j., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w dniu 2013.02.11 na stronie klimontow.pl w wyznaczonym terminie (do dnia 2013.02.20) do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

  1. MaGeRt, Os. Spółdzielcze 14/36, 31-944 Kraków – cena łączna 68 950.00 zł (34 475.00 zł + 34 475.00 zł)
  2. Info Solutions A. Siekański C. Czop sp. j., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków – cena łączna 45 000.00 zł (20 000.00 zł + 25 000.00 zł)

Oferta złożona przez: Info Solutions A. Siekański C. Czop sp. j., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”