2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 MATEL Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Wiesław Banaśkiewicz
39-432 Gorzyce, ul. Przybyłów 55
10.295,10
2 ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
9.963,00