2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: zaproszenia do składania ofert na
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”

Ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR).

Działając zgodnie z pkt.6 zaproszenia do składania ofert Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki  zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba punktów
w kryterium
„cena”
Liczba punktów
w kryterium
„doświadczenie
wykonawcy”
Łączna
punktacja
1 Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40,28-200 Staszów
90,00 10,00 100,00
2 EKO-BUD” Grudziński Paweł
ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów
62,31 10,00 72,31
3 EUROINWEST Renata Musiał
ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
41,97 10,00 51,97
4 Projektowanie Nadzory Inwestycyjne
Regina Rak
ul. Strażacka 11/6, 29-100 Włoszczowa
35,58 10,00 45,58
5 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce
30,00 10,00 40,00
6 RRS-Projekt Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
27,46 10,00 37,46