2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZPI.271.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów”

 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Projektowo-Usługowe „EKO-PLAN” Piotr Surgiel
ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Cena  / zł/

1

ENVIROTECH  Sp.z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

82.410,00

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze ‘BIOPROJEKT” Sp.z o.o.
Al. Armii Krajowej 22B nr lok.9, 97-300 Piotrków Trybunalski

67.404,00

3.

EKOSERVISPOL Sp. z o.o.
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ

55.350,00

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski
ul. Sokola 28B, 62-200  Gniezno

73.800,00

5.

Biuro Projektowo-Usługowe „EKO-PLAN” Piotr Surgiel
ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

46.125,00

6.

Geokart-International Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza44, 35-113 Rzeszów

92.127,00

7.

Zakład Obsługi Inwestycji „EKO-INWEST” Krystyna Wiorek
Ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

46.617,00