2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 629192-N-2017 z dnia 07.12.2017 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1: Konary-Kolonia – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 70
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 1
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   47,37 40,00 87,37
  • Części 2: Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 54
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 2
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   44,21 40,00 84,21
  • Części 3: Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
   27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 3
   1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   53,11 40,00 93,11
  • Części 4: Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 37
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 4
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   60,00 40,00 100,00
   2. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   55,26 40,00 95,26
   3. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   57,07 40,00 97,07
  • Części 5: Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 16
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 5
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,00 40,00 100,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   40,91 40,00 80,91
  • Części 6: Goźlice – Goźlice Kol. Antoniów – Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 82 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 68
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 6
   1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   53,81 40,00 93,81
   2. Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
   3. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   54,48 40,00 94,48
  • Części 7: Adamczowice – Kroblice Pęchowskie – Pęchowiec (koło ujęcia) – Pęchowiec – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 25 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 27
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 7
   1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,00 40,00 100,00
   2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   35,05 40,00 75,05
  • Części 8: Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce Szlacheckie – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń.
   Ilość uczniów do przewiezienia – 12.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:

   Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
   cena czas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 8
   1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   60,00 30,00 90,00
   2. Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   28,54 40,00 68,54
   3. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   33,52 40,00 73,52
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.