2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Ogłoszenie nr 631195-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  • ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  • P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże –100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
  • Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce –100 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
  • „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  2. P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,55 pkt
  3. P.H.U. Horeb Frost S.C.29-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 82,47 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 94,39 pkt
  5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 96,31 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,56 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 77,66 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 55,76 pkt
   Część 8 – Jaja – 84,27 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 88,32 pkt
  6. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 1 – Pieczywo – 94,37 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,66 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 98,51 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 99,86 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 60,33 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 93,03 pkt
  7. PIEKARNIA-CUKIERNIA LESZEK SKIBIŃSKI ul. Opatowska 10 27-640 Klimontów
   Część 1 – Pieczywo – 97,50 pkt
  8. „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie
ul. Szkolna 1
tel./fax 158661018 mail: psp-klimontow@o2.pl