2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1. Partners
INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS SP. Z O. O.
ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15,
02-795 Warszawa
63 072,79
2. F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów
51 414,00
3. Telestrada S.A.
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
51 955,20