2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – etap II””.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

COREMATIC – Jarosław Pierzchawka
Lipowa 14, 44-100 Gliwice

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Liczba
punktów
w kryterium
„cena”
Liczba
punktów
w kryterium
„doświadczenie”
Łączna
punktacja
1 E-SPIN s. c.
ul. Dobrego Pasterza 122B/107,
31-416 Kraków
35,48 20 55,48
2 COREMATIC
Jarosław Pierzchawka
ul.Lipowa 14, 44-100 Gliwice
70,24 20 90,24
3 CKSP Sp. z o. o.
Al. Solidarności 115 lok. 2,
00-140 Warszawa
80,00 10 90,00
4 EKSPERTON
ul. Adamieckiego 11/32,
41-300 Dąbrowa Górnicza
56,40 20 76,40
5 Gamp s. c.
Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Czarnowiejska 50B
30-054 Kraków
15,04 20 35,04
6 USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany
37,04 20 57,04