2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2018 r.”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
RESTAR Nowak Krzysztof
ul. Warszawska 276
39-400 Tarnobrzeg
(cena: 160,00 zł/kurs)
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).