2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zaproszenia do składania ofert na:
„Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenia punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Grabina i miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Firma Usługowa „MARKOL” Marek Sudy
Byszówka 24, 27-640 Klimontów
3.200,00
2 „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
3.075,00