2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary,
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena [zł]
1. LAB-Energy
ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
13.407,00
2. KOLMAR Marta Bąbel
Szewna ul. Dolna 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
19.803,00
3. „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
10.578,00