2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

  1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów;
  2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba, ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Zadanie 1

Cena [zł]

Zadanie 2

Cena [zł]

1

NEKOBUD Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

6.765,00

5.043,00

2.

Usługi Budowlano-Projektowe, Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany

6.150,00

4.920,00