2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 P.P.H.U. „GUARD” Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa
80.000,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
7.995,00