2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+990””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
INNOVIA Krzysztof Kurdziel
Stare Sioło 138, 37-630 Oleszyce
(cena 738,00zł)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).