2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:

„Uzupełnienie oświetlenia drogowego – roboty montażowe opraw oświetleniowych w miejscowościach: Góry Pęchowskie, Goźlice, Nawodzice, Olbierzowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Śniekozy, Ułanowice gm. Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO mgr inż. Jerzy Kąsek
ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena [zł]
1 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Jerzy Kąsek
ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów
63 714,00
2 MIXEL firma elektryczna Kowalski Tomasz
ul. Koniecpolskiego 15, 37-450 Stalowa Wola
97 785,00