2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:

„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów część I – Budynek Szkoły Podstawowej w Konarach; część II – Budynek Szkoły Podstawowe w Ossolinie””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Budowlano-Projektowe – Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena [zł]
1. Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany
6.888,00
2. Kompleksowe Usługi Inwestycyjne „PROGRES” Monika Płeszka
os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce
11.685,00