2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – projekt pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów”.

Do dnia 17.07.2017r. do godziny 1000, wpłynęła jedna oferta od:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. K. Zawierucha, A. Ogłoza Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – kwota oferty netto: 13 218,70 zł., brutto: 16 259,00 zł.
W związku z powyższym w prowadzonym postępowaniu, do realizacji zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym z dnia 10.07.2017 r.