2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348, remontu drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370mb”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
6.765,00
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
39-400 Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16b
8.856,00