2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
NETKOM Tomasz Groszek
ul. Jędrusiów 1
39-400 Tarnobrzeg
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza wg ustalonych kryteriów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto Transfer
1 Partners INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS SP. z o. o.
ul. Kazury Stanisława 2C lok.15, 02-795 Warszawa
83 512,08 1 Mbit/s
2 Telestrada S. A. ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa 56 678,40 1 Mbit/s
3 SUKURS Sp. z o.o. 12-100 Szczytno Odrodzenia 31 68 988,24 2 Mbit/s
4 F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów
52 560,00 1 Mbit/s
5 NETKOM Tomasz Groszek ul. Jędrusiów 1, 39-400 Tarnobrzeg 48 708,00 2 Mbit/s