2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Klimontów w 2017 roku tj.

 1. około 5 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. około 2 projekty zmieniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. około 40 projekty decyzji o warunkach zabudowy
 4. około 6 projekty decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy
 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
  VIVERE Pan Łukasz Nitecki 97-500 Radomsko ul. Sanicka 145
  Oferujące wykonanie zamówienia za kwotę 7 155,00 zł brutto.
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejsza cenę (cena była jedynym kryterium).
 2. W postępowaniu złożono następujące oferty:
  Oferent 5 projekty
  decyzji o ustaleniu
  lokalizacji inwestycji
  celu publicznego
  2 projekty
  decyzji zmieniający
  decyzję o ustaleniu
  lokalizacji inwestycji
  celu publicznego
  40 projekty
  decyzji o warunkach
  zabudowy
  6 projekty
  zmieniające decyzje
  o warunkach zabudowy
  Ogółem
  INTERIOR-Emilia Miniak
  90-139 Łódź
  ul. Narutowicza 86 lok.14
  12,30 zł/szt.
  61,50zł
  12,30 zł/szt.
  24,60 zł
  184,50 zł/szt.
  7 380,00 zł
  6,15 zł/szt.
  36,90 zł
  7 503,00 zł
  VIVERE Łukasz Nitecki
  97-500 Radomsko
  ul. Sanicka 145
  135,00 zł/szt.
  675,00 zł
  135,00 zł/szt.
  270,00 zł
  135,00 zł/szt.
  5 400,00 zł
  135,00 zł/szt.
  810,00 zł
  7 155,00 zł
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono Wykonawcę Panią Małgorzatę Denis Deniplan ul. Poniatowskiego 32A 05-230 Kobyłka, która nie wykazała spełnienia wymagań zamawiającego określonych w zaproszeniu do składania ofert (oferta złożona po terminie).