2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na:

„Przeprowadzenie audytu koncepcyjnego istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów”.

I.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – „EnEko” Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice

Oferujące wykonanie zamówienia za kwotę 9.471,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejsza cenę( cena była jedynym kryterium) .

II. W postępowaniu złożono następujące oferty:

  1.  J.V.TECHNOLOGY Witold Woroszyłło, ul. Szymały 85, 41-922 Radzionków – cena 40.590,00 zł.
  2. EKOFINN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino, cena – 19.065,00 zł.
  3. EKOPROJEKT Waldemar Kiniorski, ul.Domaszowska 104, 25-420 Kielce, cena 24.600,00 zł.
  4. E.Inwest Katarzyna Kuchnicka, ul.Staszowska 40a, 28-230 Połaniec, cena 15.373,00 zł.
  5. Biuro Doradztwa Technicznego „PROJAD” Andrzej Dróżdż, ul. Okrzei 24/1, 03-710 Warszawa, cena – 14.760,00 zł.
  6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – „EnEko” Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice , cena 9.471,00 zł.
  7. „AQUEDUCT” W.Adamska-G.Marszałek Sp.j., ul.Nowy Świat 4a, 32-020 Wieliczka, cena – 39.360,00 zł.
  8. Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda, Lipków, ul.Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin – cena 11.685,00 zł.

III.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono Wykonawcę

– EKOFINN – POL Sp. z o.o, ul. Leśna 12,80-297 Banino, który nie wykazał spełniania wymagań zamawiającego określonych w zaproszeniu do składania ofert (brak referencji).