2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto zł
1. MAT-BUD M.H. Sp. z o.o.
ul. Rakowicka nr 10 B lok.4
31-511 Kraków
15.800,00
2. Zakład Obsługi Inwestycji
EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A
25-112 Kielce
20.000,00
3 Pracownia Projektowa INSTAL CAD
mgr inż. Piotr Zieliński
ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg
18.327,00
4. Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów
3.567,00
5. „EKO-BUD”
Grudziński Paweł
ul. Wybickiego 14
28-200 Staszów
3.690,00