2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gmina Klimontów”
ogłoszenie BZP nr 305027 – 2016 z dnia 05.09.2016 r.

Zgodnie z art.92.ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zw. dalej „ustawą Pzp” Zamawiający – Gmina Klimontów informuje, ze w prowadzonym postępowaniu po dokonaniu badania i oceny ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT” Andrzej Kowalik
ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów
Uzasadnienie:

 1. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. według kryterium „cena” – waga kryterium 60% i „okres gwarancji” waga kryterium 40%.
 2. Oferty złożone w postępowaniu i przyznana punktacja:
  Lp. Firma(nazwa) oraz adres wykonawcy Otrzymana liczba punktów w kryterium „cena” Otrzymana liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” Łączna liczba punktów
  1 PARSTER Spółka z o. o.
  ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew
  41,26 40,00 81,26
  2 WODROL Sp. z o. o.
  ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin
  56,31 40,00 96,31
  3 WODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów
  34,43 40,00 74,43
  4 PISiP „INSMONT-E Bąk”
  ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec
  22,95 40,00 62,95
  5 EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j.
  ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn
  39,73 40,00 79,73
  6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KILBUD Barbara Bieniasz
  37-127 Krzemienica 333
  45,30 40,00 85,30
  7. PRIMBUD Sp. z o. o.
  ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko
  37,28 40,00 77,28
  8. Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ Czesław Sztuk
  ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój
  57,42 40,00 97,42
  9. Konsorcjum:
  Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SEKOWSKI” Sp. z o.o. ul. Zgody 89,33-100 Tarnów,
  Partner I: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Rolnicza 39, 33-100 Lisia Góra.
  Partner II: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MARTEX Sp. z o.o. ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów
  28,08 40,00 68,08
  10. Biuro Techniczno-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś sp. jawna
  ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk
  42,32 40,00 82,32
  11. P.H.U. INWOD Roman Pacek
  ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów
  59,07 40,00 99,07
  12. GMC Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów
  28,73 40,00 68,73
  13 INSTAL-GROCH Rafał Grochowski
  ul. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój
  38,58 40,00 78,58
  14. ISAGO Karol Kluza
  Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa
  59,81 40,00 99,81
  15. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”
  U. Błońska, E. Błońska
  Domaszowice 216, 25-900 Kielce
  59,16 40,00 99,16
  16. Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR”
  Adam Orzech, Alina Orzech spółka jawna
  ul. Zbożowa 8, 36-100 Kolbuszowa
  31,25 40,00 71,25
  17. PPUH „KARWAT” Jolanta Karwat
  Ociesęki 41a, 26-035 Raków
  43,73 40,00 83,73
  18. Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX”
  ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Młp.
  39,13 40,00 79,13
  19. FUHP „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak
  Kostomłoty Pierwsze
  ul. Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra
  56,34 40,00 96,34
  20. Lider Konsorcjum:
  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68,28-200 Staszów
  Partner Konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  39,41 40,00 79,41
  21. „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
  Tomasz Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  42,70 40,00 82,70
  22. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAKO” s. c. G.&K. Glibowski
  ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Św.
  51,96 24,00 75,96
  23. Stanisław Sztuk
  Przedsiębiorstwo Usługowo-Prodykcyjno-Handlowe „SZTUK-BUD”
  ul. A. Dygasińskiego 16A, 28-100 Busko Zdrój
  38,98 40,00 78,98
  24. Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT” Andrzej Kowalik
  ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów
  60,00 40,00 100,00
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp informuje, że w prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.
 5. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.