2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów” ogłoszenie BZP nr 301731 z dnia 19.08.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam
  Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma
  punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 Konsorcjum – Lider:
  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner:
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  749.820,00 60 miesięcy 82,34
  2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Leszek Styka
  ul. Jana Pawła II 3/2, 39-460 Nowa Dęba
  794.000,01 48 miesięcy 71,99
  3 Firma Budowlana MAXBUD Mariusz Mieszkowicz
  ul. Mickiewicza 83, 39-400 Tarnobrzeg
  667.381,94 60 miesięcy 87,57
  4 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba
  ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty
  591.224,98 60 miesięcy 93,70
  5 „APIS” Jadwiga Oziębło
  ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław
  890.939,28 60 miesięcy 75,64
  6 Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Darowski Adam
  Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
  529.156,92 60 miesięcy 100,00
  7 DRO-MAR Marcin Dróżdż
  ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew
  878.700,00 60 miesięcy 76,13
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.