2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania na realizację działania: „Remont cmentarza i alejek – Cmentarz Legionistów Góry Pęchowskie”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Handlowo Usługowa „GOTAR” Wiesław Bekas, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 5/3

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i była jedyną złożoną ofertą.
Firma Handlowo Usługowa „GOTAR” Wiesław Bekas, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 5/3 – cena 49510,87 brutto.