2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont drogi gminnej Borek Klimontowski nr ewid. dz. 75, 77, 208 od km 0+000 do km 1+030”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ
Marek Jakóbkiewicz
Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
1.968,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.512,90
3 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
2.706,00