2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 07.07.2016

Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza
(brutto)
1 Koparko-ładowarka UN 053.1
nr. rej. KJI 4283
Przemienne wysięgniki obrotowe
z łyżkami do kopania i załadunku
1988 5600

Ogłaszający przetarg URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Firma Handlowo-Usługowa Michał Pater

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium). W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Oferent Cena brutto
1 Firma Handlowo-Usługowa Michał Pater 6 430,00 zł
2 P.H.U. TOWBUD Oferta odrzucona
3 DJ.MET. – JÓZEF OLAK Oferta odrzucona

Odrzucone oferty nie spełniały warunków formalnych dotyczących przetargu (brak wadium i/lub oferowana cena niższa od wywoławczej).