2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: sprzedaży w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu: Star 200 TBI 7752, nr fabr.85137, samochód pożarniczy, rok produkcji 1982.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wybrano oferty.

Uzasadnienie wyboru: Złożone oferty nie spełniają warunków Zamawiającego i nie spełniają kryterium wyboru. (cena i wpłata wadium były kryterium wyboru).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota zł
(brutto)
1. DJ.MET. – Józef Olak
Ul. Krzywa 34
37 – 450 Stalowa Wola
2 577,00
2. Żwirex-I H. Kułacz
Zakład Brzostowa Góra 36 – 110
ul. Rynek 25
37 – 464 Stalowa Wola
4 160,00