2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42
27 – 640 Klimontów
Kwota brutto: 609,99 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota zł
(brutto)
1. FIRE PROTECTION
Ochrona Przeciwpożarowa
Paweł Radny
ul. Strumykowa 25A/15
65 – 101 Zielona Góra
676,50
2. P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42
27 – 640 Klimontów
609,99