2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. I etap I i II””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
oferta
odrzucona
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
8.364,00
3 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
8.160,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
7.380,00
5 Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
9.225,00
6 Biuro Usług Technicznych mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
14.760,00
7 ARKADA Kompleksowa Obsługa Inwestycji inż. Andrzej Kiliański
Ul. Puchacza 2/13, 20-323 Lublin
14.849,00
8 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
10.824,00

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę ZAKŁADU NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski, ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost, gdyż Wykonawca nie wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.