2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27–640 Klimontów
Kwota brutto: 430,50 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota zł (brutto)
1. PHU ACTIV
Artur Rybak
ul. Denkowska 123
27 – 400 Ostrowiec Św.
949,00
2 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27 – 640 Klimontów
430,50
3 ANZEM Łukasz Zemła
Ul. Seminaryjska 24/74
25-372 Kielce
800,00