2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2016r”

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Transportowo-Remontowa Usług Drogowo-Budowlanych „DROG-BUD” BIS Paweł Bąk ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Cena ofertowa
Kryterium I
Cena ofertowa
Kryterium II
Suma punktów
przyznanych ofercie
1 USŁUGI Transportowe
Skrok Ryszard
Gnieszowice 78, 27-660 Koprzywnica
190,65 zł 190,65 zł 94,41
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSDŹWIG”
Leszek Konieczny
Stale 7A, 39-400 Tarnobrzeg
196,80 zł 221,40 zł 86,38
3 Usługi Transportowe
Tomasz Strużyk
ul. Żeromskiego 30, 27-660 Koprzywnica
215,25 zł 209,10 zł 84,85
4 Firma Transportowo-Remontowa
Usług drogowo-Budowlanych
„DROG-BUD” BIS Paweł Bąk
ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów
180,00 zł 180,00 zł 100,00
5 Firma Handlowo-Usługowa
„PIOTRBUD” Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów
200,00 zł 200,00 zł 90,00
6 Firma Usługowo-Handlowa
„JANPOL” Jan Tadysz
Konary Kolonia 40, 27-640 Klimontów
221,40 zł 221,40 zł 81,30