2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Klimontów w 2016 roku” tj.

  1. około 36 projekty decyzji o warunkach zabudowy
  2. około 4 projekty decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy
  3. około 10 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  4. około 2 projekty zmieniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Jan Krawczyk 39-400 Tarnobrzeg ul. Topolowa 8

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferent 10 projekty decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji
celu publicznego
2 projekty decyzji
zmieniający decyzję
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji
celu publicznego
36 projekty decyzji
o warunkach zabudowy
4 projekty zmieniające
decyzje o
warunkach zabudowy
Ogółem
planowanie-przestrzenne.pl
Szarzyński Jakub
ul. Obotrycka 15E/7
71-684 Szczecin
97,17 zł/szt
971,70 zł
1,23 zł/szt
2,46 zł
183,27 zł/szt
6 597,72 zł
1,23 zł/szt
4,92 zł
7 576,80 zł
Małgorzata Denis Deniplan
ul. Poniatowskiego 32A
05-230 Kobyłka
150,00 zł/szt
1 500,00 zł
150,00 zł/szt
300,00 zł
150,00 zł /szt
5 400,00 zł
150,00 zł/szt
600,00 zł
7 800,00 zł
NS CONCEPT s. c.
Łukasz Nitecki Paweł Skurpel
ul. Florecistów 5/8
94-042 Łódź
112,00 zł/szt
1 120,00 zł
85,00 zł/szt
170,00 zł
112,00 zł/szt
4 032,00 zł
85,00 zł/szt
340,00 zł
5 662,00 zł
Witold Kowalski
25-935 Kielce
ul. Orzeszkowej 36/2
248,00 zł/szt
2 480,00 zł
50,00 zł/szt
100,00 zł
248,00 zł/szt
8 928,00 zł
50,00 zł/szt
200,00 zł
11 708,00 zł
Jan Krawczyk
ul. Topolowa 8
39-400 Tarnobrzeg
106,00 zł/szt
1 060,00zł
10,00 zł/szt
20,00 zł
110,00 zł/szt
3 960,00 zł
40,00 zł/szt
160,00 zł
5 200,00 zł