2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.P.H.U. „PROVINET” G. Nowak ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1. Partners INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS Sp. z o.o.
ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15,
02-795 Warszawa
85 146,01
2. CMS-SOLUTIONS Radosław Bąk
39-300 Mielec
ul. Sucharskiego 18
100 577,59
3. F.P.H.U. „PROVINET” G. Nowak
ul. Strażacka 2
27-640 Klimontów
62 080,56