2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich dla potrzeb lokalnej społeczności w miejscowościach Zakrzów i Borek gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto za opracowanie projektu świetlicy w miejscowości Borek
-w zł-
Cena brutto za opracowanie projektu świetlicy w miejscowości Zakrzów
-w zł-
Uwagi
1. Projektowanie w Budownictwie
Paweł Stefanowicz,
ul. Włostowicka 237, 24-100 Puławy
23.247,00 26.076,00 Oferta odrzucona
(nie spełnia warunków Zamawiającego
2. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski „ARCHINOVA”
ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków
14.700,00 17.220,00 Oferta odrzucona
(nie spełnia warunków Zamawiającego)
3. „ekogeo.pl”
ul. Przyjaźni 6/21, 20-314 Lublin
22.140,00 22.140,00  
4. Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych ABAKUS Barbara Kowalska
ul. Świerkowa 24c, 25-208 Kielce
21.000,00 32.000.00  
5. Biuro Obsługi Inwestycji
„PRO-INWEST” Krzysztof Michno
ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik
34.440,00 34.440,00  
6. Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar
ul. Bohaterów Warszawy 14/7
43-100 Tychy
35.670,00 47.970,00  
7. MAATProject sp. z o. o.
ul. Smardzewska 22/4,
60-161 Poznań
15.744,00 19.557,00  
8. Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów
11.070,00 12.300,00  
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech
Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
43.050,00 47.970,00  
10. PROJECT AND DESIGN Sp. z o. o.
ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26, 05-500 Piaseczno
20.000,00 25.000,00  
11. NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Górny Nr 6, 26-010 Bodzentyn
17.835,00 19.680,00  
12. Pracownia Projektowa „PORTAL” mgr inż. arch. Włodzimierz Cichoń,
ul. L. Wawrzyńskiej 29, 25-347 Kielce
15.990,00 22.140,00  
13. „M&G” Usługi projektowe, wykonawstwo Łukasz Gardian
ul.1-go Maja 20, 27-500 Opatów
11.685,00 13.407,00  
14. JT. STUDIO PROJEKT Joanna Turbakiewicz
ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13.899,00 15.375,00  

W prowadzonym postępowaniu odrzucono na podstawie pkt. 3 ust. 2 zaproszenia do składania ofert ( nie złożono wymaganego dokumentu na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia), następujące oferty:

  1. Projektowanie w Budownictwie Paweł Stefanowicz, ul. Włostowicka 237, 24-100 Puławy
  2. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski ARCHINOVA, 30-548 Kraków, ul. Lwowska 20/5.