2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

  1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
  3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
  4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400,
  5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
2.214,00
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
3.444,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
3.321,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
3.936,00
5 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
9.000,00