2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
1.476,00
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
2.460,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
2.699,85
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.881,90
5 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
4.500,00