2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Dotyczy zakupu hali namiotowej 10×10 wraz z dekoracją świetlną.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
KUDU POLSKA ul. ul. Semperitowców 6/1A , 31-540 Kraków
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1 KUDU POLSKA
ul. Semperitowców 6/1A , 31-540 Kraków
12 000,00
2 NAMPLAN Roman Kulczycki
ul. Szczęść Boże 3, 44-200 Rybnik
24 600,00