2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400,
 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490” ogłoszenie BZP nr 110753 z dnia 27.07.2015r.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  500.154,53 60 99,63
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  498.110,45 60 100,00
  3 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  533.711,44 60 94,00
  4 Konsorcjum firm: Lider:
  PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik
  551.730,30 36 87,25
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349)