2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane” wpłynęło 7 oferty.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PPM Paweł Musiał
1 Maja 133/16
25-614 Kielce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota zł (brutto)
1. Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o. o.
ul. Zapleczna 7H/12
78-100 Kołobrzeg
4 980,00
2. Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. Długa 41
28-236 Rytwiany
1 722,00
3. Bułak & Syn Budownictwo
Maciej Bułak
ul. Bolesława Chrobrego 6A/4
15-057 Białystok
2 829,00
4. Leszek Kawecki
ul. Olsztyńska 26/72
26-600 Radom
1 650,00
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BUDMAR”
Marian Marszałek i Edward Marszałek
ul. Kruczkowskiego 4
26-600 Radom
1 999,98
6. BMDPROJEKT
Dariusz Filipczak
ul. Pawlikowskiego 1/2
97-300 Piotrków Trybunalski
1 961,85
7. PPM Paweł Musiał
ul. 1 Maja 133/16
25-614 Kielce
1 414,50